شندان

اتو مکانیک درجه یک

تفسیر اهنگ شاهین نجفی بنام وقتی که...

خش اول:
وقتی ک-ا-ن-د-و-م کاپوت بود ،زشت بود ،بد بود // وقتی سردار سپاه ،بدلی از ممد بود

مصرع اول بیانگر این هست که والدین و جوانان با هم راحت نیستند و نمیتوانند مفاهیم جنسی را به راحتی بازگو کنند و به عنوان مثال به جای کاندوم که آنرا کلمه ای زشت میدانند کلمه کاپوت به کار میبرند.

مصرع دوم نشاهنه بدلی بودن ممد که در ذهن مردم شهیدی خوب و پاک است میباشد و بیانگر این است که سرداران سپاه خود را پشت این بدل پنهان کرده ایند.
وقتی که هروئین و سرنگ هدفمند بودند // وقتی که مسکن ها خودشون دردمند بودند

هدفمند بودن هروئین و سرنگ یعنی سودمن بودن آنها درحالی که در ظاهر چیزی جز زیان ندارند اما در باطن برای دولت بسیار سودمندند به طوری که هیچ تلاش جدی ای برای مقابله با آن صورت نمیگیرد.

و مسکن همیشه دارو نیست بلکه میتواند انسان باشد.انسانها مسکنهایی که در صورت فشار زیاد خودان دردمند میشوند

وقتی که جنگ نبود ،سقف سوراخ خونه زیر بمب باران بود // وقتی که جنگ نبود و مغزا زیر بمب باران بود

در حالی که جنگی در کار نیست ولی بمبی به نام بارن به سقف خانه میخورد و سقف سوراخ است و باران داخل خانه میریزد و علت این مساله فقر شدید است.

و مصرع دوم بیانگر جنگی فرهتگیست که مغز جوانان را مورد هدف قرار داده است.

وقتی که دراکولا برای برادرم گشت بود // وقتی که مرکز دنیا برای من رشت بود

دراکولا وحشتناک ترین چیز برای یک انسان است که در جو زمان گشت ارشاد برای برادر شاعر که نماد جوانان است میباشد.

و مصرع دوم نشانگر محدودیت شدید فکری یک نوجوان است که مرکز دنیا را شهر خودش میبیند.

وقتی که انقلاب خم شد به خاوران رسید // وقتی که نامه های جمکران به جماران رسید

انقلاب و خاوران هر دو نامها محله است ولی اینجا منظور انقلاب اسلامیست که مسیری انحرافی در پیش میگیرد که منجر به شکل گرفتن کانون هایی مانند خاوران شود که طرفدار سوسیالیستی و کمونیستی میباشند.

و نامه هایی که مردم در جمکران برای امام دینیشان میفرستند و سر از جماران در میاورد یعنی جایی که رهبر سیاسی حضور دارد و این میتواند نمادی برای مقایسه رهبران سیاسی با رهبران دینی باشد.

وقتی که زن هنوز زن نشده بود ،مادر بود // وقتی که دوست دوست خواهرم خواهر بود

منظور از مادر بودن احترامی است که برای دختری که ازدواج کرده قائل بودند و کسی به خود اجازه دوستی با زن شوهر دار را نمیداد.

و مصرع دوم یعنی حتی دخترهایی که نسبت دوری با انسان دارند یعنی دوست دوست خواهر هم برای افراد مثل ناموس و خواهر بودند.

وقتی که مقنعه ها هنوز لب شتری بودند // وقتی سواران حسین لات های موتوری بودند

مقنعه لب شتری نوعی مقنعه است که بالای آن از صورت جلوتر قرار میگیرد و کل موها را میپوشاند و زمانی همه این نوع مقنعه را سر میکردند و برای حجابشان اهمیت قائل بودند و از روی جبرشان نبود.

و سواران حسین یعنی مدافعان خوبی در ظاهر که در باطن لاتهایی هستند که با فضای به وجود آمده میتوانند عقده هایشان را در ظاهر دین خالی کنند.
 
بخش دوم:
وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض آلود // وقتی تویی و یک گله عالم مردود

طنز یعنی حقیقتی خنده دار و تلخ ولی بغض یعنی یک نوع ناراحتی ک گیر کرده و نمیشه اون رو فریاد زد و برای فریاد زدن آن باید بغض را ترکاند و الان طنز نوعی بغض داره و حقیقتی تلخ که اون رو نمیشه فریاد زد.

و گله که واحد شمارش گوسفند است و شاعر عالمان دین را از نظر نفی عقل و اصالت عقل به گوسفند تشبیه میکند و همه آنها را مردود میداند.

وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا // وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا

شعر های دست به عصا یعنی القا کننده فکرهای کهنه و گذشته که چیزی جز عقاید خشک و توبه و … را به مخاطب نمیدهند.

و با این مسائل انسان به فکر(شاشیدن) به این دنیا میفتد.

وقتی که توت فرنگی و موز تو بهشت مجانی شد // وقتی که عشق بازی چشم و پستان پنهانی شد

مجانی بودن توت فرنگی و موز که میوه های گرانی در این دنیا هستند در آن دنیا وعده داده شده و نشانگر این است که حکومت مردم را به زندگی راحت به دنیای بعدی وعده میدهد و فقر را نوعی فخر معرفی میکند.

و پنهانی شدن عشقبازی چشم و پستان یعنی فاسد شدن خیابانها و پنهانی شدن فساد که قدیم ظاهر بوده ولی اکنون پنهانیست ولی از بین نرفته.

وقتی که تام ،جری رو جر داد و تا آخر خورد // وقتی که فکر 18 ساله ام رو پریود یک دختر برد

تام فردیست که حاضر است برای سیر کردن شکم خود حاضر است موجودی زنده را نابود کند و نمادی از دنیای واقعی که این افراد بر افرادی که فقط از خود دفاع میکنند پیروز میشوند و آنها را کاملا نابود میکنند.

و مصرع دوم هم فکر 18ساله ای که دیگر آماده کسب علم و حقایق و جهانی شدن است تازه متوجه مسائل جنسی میشود و با مساله ای ساده یعنی پریود دختر کاملا به فنا میرود.

وقتی که با مشکی رنگه عشقه پوک شدیم // دیدی چطور با دیاپازون های شکسته کوک شدیم

مشکی رنگ عشقه نام آهنگی که محبوب جوانان بود و کلا آن آهنگ و امثال آن مفهومی برای گفتن نداشتند و دل باختن جوانان به این آهنگ برابر پوک شدن بود

دیاپازون نوعی وسیله آزمایشگاهیست که با ارتعاش با صدا در میاید و محدود شدن به جایی رسیده که جوانان با دیاپازون آن هم از نوع شکسته کوک میشوند.

وقتی که یاد تو شرت و سجاده ام رو تر میکرد // وقتی که بیست سالگیم ،دم کوچتون خطر میکرد

میزان محدودیت جنسی به حدی شده که حتی یاد یک دختر اسپرم را از آلت خارج میکند حتی اگر فرد در حال نماز و سر سجاده باشد.

و برای فردی بیست ساله دیدن معشوقش به منزله خطری بزرگ بود.

وقتی که شاملو پا نداشت، معلم هزار پا بود // وقتی که نصرت روی میز نبود ،روی تخت تنها بود

احمد شاملو شاعر قدرتمندی که در انتهای عمر پایش را به علت بیماری دیابت قطع کردند ولی منظور بیت این نیست و منظور اجازه نداشتن فعالیت هنری و فرهنگی شاملوست و معلم شاعری که پاچه خواری در اشعارش موج میزند و اجازه هر کاری به او داده میشود و از این نظر هزار پا دارد و از نظری دیگر با هزارپا که موجودی موزی است مقایبسه شده.

نصرت رحمانی شاعری که به قول خودش صدای نسلش را فریاد میزده ولی همصدا و هم آوایی نداشته به قول شاعر روی تخت تنها بود.
بخش سوم:
وقتی که اصلاح طلبی و رفورمیسم شبیه هم بودند // وقتی که انقلابی ها خم شدن یا که کم بودند

اصلاح طلبی یک جریان فکریست که پس از انقلاب شکل گرفت و هدف آن اصلاح کردن بعضی قوانین بود و در مقابل جریان اصول گرا قرار داشت که جریان اصول گرا عقیده داشت قانون نیازی به اصلاح ندارد.رفرمیست یکی از جریان های فکریست که از آن با عنوان چپ گرایی و کمونیسم هم یاد میشود و این مصرع میگوید اصولگرا ها اصلاح طلبان را کمونیست میدانند.

و انقلابی ها یعنی کسانی که واقعا هدفشان والا بود و هدف و قصدشان سو استفاده نبوده و مصرع بیانگر این است که آن افراد خم شدند یعنی شکست خوردند و یا کم بودند و کاری از آنها ساخته نبود.

وقتی که ریش ها ،ته ریش و ریشه ها زیر تیشه شدند // وقتی که باکری و همت ها سیاست پیشه شدند

ریش هایی که برای ریا به وجود آمده بودند کم کم کوتاه شدند و تبدیل به ته ریش شدند و ریشه های اصلی که برچیدن ظلم بود زیر تیشه ریا از بین رفت.

باکری و همت دو شهید فداکار بودند که هر دو دور از مقامات دنیا بودند ولی اکنون آن افراد وجود ندارند و فقط سیاست پیشگان باقی مانده اند.

وقتی که فریدون اوردس کرد ،مرد // وقتی که بیست میلیون رای رو باد با خود برد

فریدون فرخ نماد مبارزه با ظلم و ستم در تاریخ ایران است،در این مصرع گفته میشود فریدون از شدت مصرف مواد بیش از حد (اور دوز{over doze}) میمیرد و مصرف بیش از حد مواد علتش غم بیش از حد است و غم بیش از حد فریدون ظلمیست که کسی توان مبارزه با آن را ندارد.

مصرع دوم نیازی به توضیح ندارد 20 ملیون رای باد باخود برد.

وقتی که عباها شکلاتی ،سفید ،زرد بودند // وقتی که آزاد بودیم و آزادی ها شکل درد بودند

عبا ها شکلاتی سفید زرد بودند که البته هنوز هم هستند اما احتمالا منظور احترام وژه ایست که زمانی مردم برای افراد عبا پوش یعنی روحانیت قائل بودند.

و آزاد بودیم و همان جماعت عبا پوش آزادی را درد معرفی میکردند میگفتند این آزادی ها درد هستند پس آنها را از بین بردند.

وقتی که سینما کارگردانش باتوم دار بود // سینما نبود ،سیرک بود، پر از هدیه و گلزار بود

کارگردان سینما گر است و باتوم دار پلیس و در این زمان کسی که مردم را با باتوم میزند و زمانی که کارگردان سینما باتوم دار شود فیلمهای سینما بی شک تحریف تاریخی به سود حکومت خواهد بود.

و تعبیر سینما به سیرک یعنی جایی که صرفا برای سرگرم کردن و چشم بندی و خنده به کار میرود و هدیه و گلزار یعنی کلیشه ای شدن بازیگران و بن بست بودن راه برای افراد جدید و تازه.
بخش چهارم:
وقتی که زن من و دختر تو و مادر شما یعنی داف // وقتی که رپ قی شد از گلوی هر لومپن علاف

بیت اول مشخصه کاملا لقب داف برای زن و خواهر و مادر انسانها بسیار تنفرانگیزه ک این اتفاق درحال رخ دادنه

و قی یعنی بالا آوردن یعنی رپی ک در مغز پرورش نیافته بلکه در معده پرورش یافته.

وقتی که شبه مارکس روی سر دریدا بود // وقتی که دالی پشت بوم فریدا بود

هر کار کردم ربطشون رو نفهمیدم،مارکس موسس مکتب مارکسیسم و دریدا پیشرو مکتب ساختار شکنی،دالی نقاش مکتنب سورئالیسم و فریدا نقاش مکتب مارکسیسم؟؟؟؟؟

وقتی که حسین کاخ سفید داشت ٬باراک شد // وقتی که نماینده ی ما تو آمریکا نایاک شد

متناقض نمایی ک در شخصیت اوباما وجود دارد داشتن کاخ سفید و داشتن نامی با ریشه های شیعی

و نایاک یا نیاک شورای ملی ایرانیان مقیم آمریکا(اNational Iranian-American Council) به منظور حمایت از ایرانیان در آمریکا شکل گرفت.

وقتی که به سیاست خدیدیم و سیاست به ما خندید // وقتی که طنز پارازیت داشت ٬فرکانس ها گندید

ما ب سیاست خندیدیم به عنوان مثال انواع جک و … که در اینترنت و جاهای دیگه وجود داره ک ما به وسیله اونها به سیاست میخندیم ولی سیاست به ما میخنده به طوری ک این کارهارو میکنیم و فقط میخندیم به بلاهایی ک داره سرمون میاد و هیچ عمل مثبتی انجام نمیدیم.

پارازیتی ک روی ماهواره ها میفته و به قول شاهین فرکانسها میگنده.

وقتی حقوق بشر بازی و استراتژی بود // وقتی وطن کوروش و چلو کباب و نوستالوژی بود

بازی و استراتژی=حقوق بشر یعنی حقوق بشر یک دستاویز برای پیشبرد استراتژی های کشور ها شده

و چیزی ک از وطن باقی مونده از ایران با اون عظمت تنها کوروش،چلو کباب که نماد غذای یارانی و نوستالژی=احساس یعنی چیز دیگه ای از ایران به غیر از اینها باقی نمونده

وقتی که وقتی که اتفاق می افتاد // از پشت پرده کسی به ما بیلاخ نشان میداد

و شاهکار شعر: وقتی که نام این آهنگ است و از اتفاقاتش با نام وقتی که یاد کرده و میگه وقتی که این اتفاقات میفتاد کسی از پشت پرده به ما میخندید و (بیلاخ) نشان میداد.
(((این اهنگو خودم خیلی گوش دادم اگه خاستین حتما دانلودش کنید اگه نشد برام زنگ بزنید  ۰۹۳۸۶۳۹۶۳۲۰))

برچسب‌ها: شندان, سوران, سراوان, دانلود, اهنگ
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ساعت 15:27  توسط بلوچ کوهی  |